ติดต่อเรา
ห้องปฏิบัติการ CCTV
หน่อยงานข้างเคียง
เลขที่ :
    96/52 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
    โทร. 076-385310
    โทรสาร./Fax. 076-385310

ผู้ดูแล:
    ส.ต.ท.สุรสิทธิ์ พุกอาษา
      ผบ.หมู่(ป.) สภ.กมลา


ห้องปฏิบัติการ CCTV
หน่อยงานข้างเคียง
Website Administrator By Pol.L/C. Surasit Pukarsa
พ.ต.อ.สมคิด บุญรัตน์
ผกก.สภ.กมลา