"Welcome to KAMALA PROVINCIAL POLICE STATION"  "ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สถานีตำรวจภูธรกมลา"
พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ วาสะศิริ

รรท.ผกก.สภ.กมลา
ข่าวประชาส้มพันธ์
คดีที่น่าสนใจ/ผลงานการจับกุม
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
กฎหมายน่ารู้
1.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
2.พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
3.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจกมลา
โครงการติดกล้องประจำตัวสายตรวจและจราจร
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
1.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันภยันอันตราย
ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559
ห้องปฏิบัติการ CCTV
หน่อยงานข้างเคียง
    เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติพม่าโดยกล่าวหาว่า "มียาเสพติดให้โทษประเภทที่5 ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย" ตามนโยบายของผู้กับการสถานีให้ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่กมลา
ภาพกิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประมวลภาพการฝึกประจำสัปดาห์
Website Administrator By Pol.L/C. Surasit Pukarsa
    เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.กมลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย โดยกล่าวหาว่า "มียาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (ใบพืชกระท่อมสด) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย" จากการสืบสวนหาข่าวของทีมชุดสืบสวน และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่
ฯลฯ
ประมวลภาพวฟุตบอลันตำรวจ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559